Тест по счетоводство на бюджетното предприятие за 3-ти курс

Тест за студенти 3-ти курс по счетоводство на бюджетното предприятие. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:38:02
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Бюджетните предприятия се финансират от:

  2. Какви са сметките от подгрупа 100 от сметкоплана на бюджетното предприятие:

  3. С коя сметка от сметкоплана на бюджетното предприятие се отчитат Продуктивни и работни животни:

  4. Кои от изброените по доло се отнасят към материалните запаси:

  5. Разрешено ли е компенсирането на вземания със задължения при разчетите със студенти:

  6. Сметките от раздел 6 Сметки за разходи се приключват със сметки от раздел:

  7. Сметките от раздел 7 Сметки за приходи и трансфери се приключват със:

  8. Начислява ли се амортизация на ДМА в бюджетното предприятие:

  9. Особеното при придобиването на земи, инфраструктурни обекти, активи с историческа и художествена стойност и активи със специално предназначение е че :

  10. В края на отчетния живот се извършва преоценка на стойността на животните, статията ще бъде: