Тест по корпоративни финанси за 2-ри курс

Тест по корпоративни финанси, 1 част. Въведение в корпоративните финанси - инвестиции във финансови активи. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:37:22
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от следните дружества се причисляват към капиталовите?

  2. Кое от следните е Собствен капитал?

  3. Кое от следните не е инструмент на паричния пазар?

  4. С каква сума ще разполагате след четири години, ако олихвявате притежаваните от вас 3 000 лева с 5% проста годишна лихва?

  5. За какъв период от време ще се удвои сумата от 25 000 лева, ако тя се олихвява с 8 % годишна лихва?

  6. Кое от следните е най-точното определение за финансов риск?

  7. Видовете дегресивни методи са:

  8. Какво е вярно за анюитета?

  9. Ако ВЕЦ продава една акция за 100 лв. днес и очаква да я продаде за 110 лв. след една година, каква е очакваната норма на възвръщаемост, ако дивидента след една година се предвижда да бъде 5.00 лв.?

  10. Сумата с която една инвестиция (едно вложение) ще нарастне след дохода от лихва е определение за?