Тест по информационни технологии за 7-ми клас над Powerpoint

Проверка на усвоените знания, тест за ученици от 7-ми клас над компютърна презентация (Powerpoint). Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:36:41
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Компютърната презентация служи за?

  2. Коя от следната последователност от команди е за съхраняване на готова презентация?

  3. Елементите на компютърната презентация се наричат:

  4. Кой от посочените начини е за създаване на нова презентация чрез избиране на готови схеми?

  5. Коя последователност от команди вмъква графично изображение в презентацията?

  6. Чрез коя последователност от команди може да се промени вида на символа, участващ в списъка с водещи символи?

  7. Как могат да се променят размерите на текстово поле?

  8. Кои характеристики на текста могат да се променят след маркиране и избор от меню Format на команда Font?

  9. Чрез коя последователност от команди се променя изгледа на слайда /цветовата схема/?

  10. Какъв е препоръчителният максимален брой думи на ред и редове в един слайд?