Тест по одитинг

Тест по одитинг. Има въпроси с повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:36:04
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Финансовият одит е:

  2. При извършването на одита, отговорността за изразяване на одиторското мнение се носи от:

  3. Посочете основните етапи на финансовия одит

  4. Аналитични процедури се извършват:

  5. Основание за извършване на одит е:

  6. Независимият финансов одит обхваща:

  7. Посочете задължителните критерии, на които трябва да отговарят юридическите лица с нестопанска цел за да подлежат на независим финансов одит:

  8. Преди да поеме одиторския ангажимент, одиторът е длъжен :

  9. Писмото за поемане на одиторски ангажимент:

  10. Писмото за поемане на одиторски ангажимент се изготвя от: