Тест по банкови сделки

Тестът е подходящ за студенти и касае банково дело, заеми, сделки, суап, ломбардни заеми, кеш-мениджмънт. Състои се от 42 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:35:51
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения за мостовите заеми (Bridge Loans) НЕ е вярно:

  2. Износителят получава предварително дължимата сума при:

  3. Ако пазарната стойност на обезпечението е спаднала и то не е допълнено в срок банката има право:

  4. Банките участват в суапови сделки:

  5. При съхранение на ценни метали по индивидуална партида:

  6. Насоките, в които се разграничават услугите за богати фамилии са:

  7. Овърдрафт заемите са подходящи за:

  8. Репо-сделките представляват:

  9. Структурираните продукти могат да се обособят според следните критерии:

  10. Management Buyout представлява: