Тест по микроикономика на тема: Рационалност на потребителското поведение

Тест по микроикономика. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:29:08
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ефектът на дохода действа когато:

  2. Наклонът на кривата на безразличие изразява :

  3. Общата полезност нараства, когато предeлната полезност:

  4. Пределната норма на заместване на стоката „Х” със стока „У”, означава:

  5. Теорията на потребителското мнение се основава на стремежа на потребителите да максимизират:

  6. Хлябът има по-ниска цена от златото, защото:

  7. В процеса на потребление полезността се максимизира и потреблението е в равновесие, когато:

  8. Рентата за потребителя е:

  9. Допълнителното удовлетворение, което получава потребителя при увеличаването на потребяваното количество с единица, е:

  10. Точката, в която се допитат бюджетна линия и кривата на безразличние е: