Тест по макроикономика на тема: Разходи, доходи, производство

Тематичен тест по макроикономика на тема върху материала за - разходи, доходи, производство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:28:27
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Независимите съвкупни разходи:

  2. Равновесните съвкупни разходи:

  3. Предизвиканите съвкупни разходи се определят по формулата:

  4. Мултипликаторът в отворена икономика:

  5. Колкото е по-стръмна кривата на планираните съвкупни разходи:

  6. Какви евентуални промени по отношение на реалния БВП биха настъпили, ако МРС = 0,9 и планираните инвестиции се увеличат с 300 млн?

  7. Нарастването на инвестициите в една икономика при равни други условия:

  8. В една икономика потреблението се описва с функция от вида С = 50 + 0,7.У. Брутните инвестиции са 400, правителствените разходи са 350, износът е 40, а вносът е 60. Ако брутният разполагаем доход е 100, определете независимите, предизвиканите и съвкупните планирани разходи.

  9. Ако планираните съвкупни разходи са по-ниски от реалния БВП, равновесието ще се възстанови, ако:

  10. Кривата на планираните съвкупни разходи описва връзката между: