Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Доходът е:
  2. Богатството е:
  3. Факторно се нарича разпределението на дохода между:
  4. Кое от следните е най-малко вероятно да предизвика неравенство при факторно разпределението на дохода между домакинствата:
  5. Кое от следните твърдения не може да бъде прието за вярно:
  6. Ако двама различни работници с еднаква производителност получават различно заплащане за едно и също количество труд, то това се нарича:
  7. Пример за икономическа дискриминация е:
  8. Неравенството в разпределението на доходите в икономиката води до:
  9. Коефициентът на Джини се измерва като:
  10. Кривата на Лоренц:

Факторно разпределение и факторни доходи: неравенство и бедност в пазарната икономика

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-27 22:19:29
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita