Тест по геополитика и сигурност за 4-ти курс

Тест по геополитика и сигурност за студенти 4-ти курс. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:34:04
Предмет: Геополитика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За кое основно понятие в геополитиката може да се даде следното определение: “Относително малки по обхват зони, които имат изключително значение за световните комуникации, за търговските връзки и военните операции”?

  2. При геополитически анализ Близкият изток е класически пример за:

  3. Посочете кое от определенията на „големи пространства” не съдържа логически и фактически грешки.

  4. За кое от изброените по-долу понятия се отнася определението: Динамично състояние на обществото и личността, при което рисковете за съществуването и развитието им са овладени и е изградена надеждна система за посрещане на заплахите

  5. Изберете измежду предложените определения за ”риск за сигурността” онова, което е най-пълно и логически непротиворечиво:

  6. С кои понятия може да характеризираме “среда за сигурност”?

  7. Стратегическата оценка на геополитическия контрол включва:

  8. Кое от твърденията по-долу е вярно?

  9. Съвременната геостратегия на проникване трябва да включва:

  10. За кое основно понятие в геополитиката може да се даде следното определение: “Междинни конфликтни пространства, които са арена на сблъсъка на интересите на големите пространства и великите сили”