Тест по география - географско положение

Тест по география за ученици, върху знанията по географско положение, територия и граници на България. Съдържа 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:33:52
Предмет: География
Предназначен за: Всички
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Географското положение на България отразява:

  2. Най-южната точка на България е връх:

  3. Границите на България не се променят в периода:

  4. Преходният характер и разнообразието на природния комплекс в България е резултат от:

  5. Кое от посочените твърдения за границите на България не е вярно:

  6. Най-дългата граница на България е:

  7. Посочете връзката, чрез която България не може да се свърже със западните си съседи:

  8. Букурещкия мирен договор е подписан след:

  9. С Крайовската спогодба България получава:

  10. Кой от изброените проблеми се отнася както за северната, така и за източната граница: