Финален тест по търговско право за 2-ри курс

Тестът съдържа 30 въпроса като всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по право, дисциплина търговско право, 2-ри курс, финално тестуване.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:30:28
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Акционерът може да бъде изключен?

  2. Акцията представлява?

  3. Договорът за влог в публичен склад е?

  4. Договорът за търговска продажба е?

  5. Договорът с търговски пълномощник се сключва?

  6. За задълженията на събирателното дружество съдружниците отговарят?

  7. За прехвърлянето на дружествен дял на несъдружник при дружеството с ограничена отговорност е необходимо?

  8. Капиталът на акционерното дружество се увеличава?

  9. Консорциумът може да бъде?

  10. Могат да искат обявяването на едно търговско дружество за недействително?