Тест по управленски контрол

Тестът е за самоподготовка върху въпроси, засягащи 1 глава от учебника. Контролът като функция на управлението. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:29:47
Предмет: Управление на бизнес процеси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените представлява елемент от контрола, като функция на управлението?

  2. От кое от посочените се предшества определянето на стандарти за допустими отклонения?

  3. В съдържанието на кой от посочените елементи на контролната функция се включва диагностиката на отклоненията?

  4. На какво е функция, потребността от контрол върху значенията на плановите покозатели?

  5. По отношение на какво, могат да бъдат предприети коригиращи мерки при регулирането?

  6. За какво въздейства контролът в качеството му на обратна връзка?

  7. Кое от посочените представлява структурен елемент от системите на управленски контрол?

  8. Коя от концепциите има доминираща роля, при изграждането и функционирането на съвременните системи за управленски контрол?

  9. Какво включва контролингът като концепция и практическа дейност?

  10. Как се определя от гледна точка на контролинга нарастването на скоростта и неопределеността на промените във външната среда на организацията?