Tест по микроикономика за 1-ви курс - печалба и приходи на фирмата

Това са част от въпросите, които могат да се паднат на изпита по микроикономика. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:18:47
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Когато една фирма повишава цените, общият приход определено:

  2. Когато една фирма максимизира печалбата , тя:

  3. Ако цената на една стока, чието пазарно търсене е високо еластично, се повишава, общият приход ще:

  4. Една фирма ще преустанови производството, ако:

  5. Една фирма трябва да увеличава производството докато:

  6. Нормална печалба е:

  7. Кои от твърденията са верни:1-Когато MR=MC пределната печалба е нула;2-Когато една фирма максимизира печалбата, тя минимизира загубите;3-Счетоводната печалба може да бъде по голяма по размер от икономическата печалба, защото игнорира алтернатичните разходи;

  8. Когато е изпълнено условието MR=MC, пределната печалба:

  9. Икономическата печалба:

  10. Общата печалба се измерва като: