Тест по микроикономика

Тест по микроикономика за студенти от икономическите специалности. Всички въпроси имат само един верен отговр.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:12:47
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Когато пределната полезност (MU) е положителна и намаляваща, общата полезност (TU) е:

  2. Ефектът на заместване предполага, че:

  3. Фактът, че стока Х има по-висока пазарна цена от стока Y, показва, че:

  4. За съвършена конкуренция е вярно, че:

  5. Нормалната печалба:

  6. Когато Законът за намаляващата възвращаемост на труда влезе в сила, всичко изброено е вярно с изключение на:

  7. Пределните разходи (MC):

  8. Ако фирма “Снежен мираж” спира работа в периода м. юли – септември, то за този период, нейните:

  9. При нарастване на пазарната цена на продукта фирмената крива на търсене на продукта при съвършена конкуренция се измества:

  10. Фирмената крива на предлагане на съвършено конкурентната фирма е: