Семестриален тест по бизнес анализ

Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:12:36
Предмет: Бизнес анализ
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коефициентът на екстензивно използване на работното време е познат още като?

  2. Условните разходи на 100лв. приходи се изчисляват като отношение между?

  3. Методическата последователност за анализ на финансовото състояние на предприятието по данни от периодичните счетоводни отчети е:

  4. Показателят „себестойност на 100лв. продукция ”, представлява?

  5. Абсолютното изменение на коефициента на обща ликвидност през текущата година спрямо предходната година се определя :

  6. При анализ на отчета за оперативната дейност на организацията трябва да се вземат предвид данните от?

  7. Количествено значенията и влиянията на единичните фактори , обуславящи стойностите на общите изменения на анализираните обекти се определят в рамките на?

  8. Дейностите: оценка на изпълнението на бизнес плановете; извеждане на алтернативи за развитие на организацията; определяне на ефективността от използването на ресурсите; дефиниране на възможности и алтернативи за допълнителна мобилизация на ресурсите и постигане на по-висока ефективност при тяхното използване са задачи на ?

  9. Анализът на качеството на продукцията се извършва по?

  10. Прогнозната оценка на развитие на бизнес организацията е предмет на?