Тест по основи на счетоводството за 4-ти курс

Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи счетоводство в 4-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:09:02
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Активите на дружеството са:

  2. Дружество Х признава и начислява приход от предоставени услуги па клиентпи в размер па 5 000 лв Средствата от клиентите ще постъпят по-късно. Какви изменения настъпват в абсолютното балансово равенство:

  3. В баланса на дружество X сграда се посочва по нейната цена на придобиване 2 000 000 лв, независимо, че пазарната й цена е 2 200 000 лв Определете счетоводните принципи, които целесъобразни:

  4. Счетоводните принципи са:

  5. Принципът предпазливост означава:

  6. Качествени характеристики на информацията от отчетите са:

  7. Началното салдо по сметки Получени дългосрочни заеми е 100 000 лв През месеца е погасена главница в размер на 1000 лв и са начислени лихви в размер на 100 лв Крайното салдо по сметката е:

  8. В дружество Х е инвестиран нов капитал на стойност 10 000 лв под формата на пари. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство:

  9. Дружество X купува земя за 5 000 лв, сьс средства от разплащателната си сметка. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство:

  10. Дружество X купува материали за 425 лв, които ще бъдат платени на доставчиците по-късно. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство: