Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Начало на трудовото право:

  2. Кога се приема в България Закон за закрила на женския и детски труд:

  3. Предмет на трудово право са:

  4. Трудови отношения са:

  5. Основни принципи на Трудовото право не са

  6. Обект на трудово правоотношение е :

  7. Работодател на служителите в читалищните библиотеки

  8. В основното съдържание на трудовия договор фигурира

  9. Кои лица не са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове

  10. Месечен осигурителен доход се изчислява на база:

Тест по трудово-правно законодателство

Изпитен тест върху трудово-правното законодателство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:30:58
Предмет: Право
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin