Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предметът на социалното осигуряване (СО) включва:

  2. При либералния модел:

  3. Социалното осигуряване:

  4. Принципът на комплексност изисква:

  5. Осигурителните функции на СО се изразяват в:

  6. Задължителността на СО се изразява в това че:

  7. Субекти в социалното осигуряване са:

  8. За Бисмарковия модел е характерно

  9. Многообразието в системата на СО произтича от:

  10. Принципът на хуманност изисква:

Тест по осигурителни системи

Тест по осигурителни системи за студенти, изучаващи дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:30:47
Предмет: Социална политика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin