Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Къде се намира изследовател, изпратил следните кординати: 26° 04' и.д. и 39° 05' с.ш. ?

  2. Бреговата линия на Азия е:

  3. Кой от посочените пътешественици има най-голям принос за изследването на Централна Азия?

  4. Какво отличава произхода на Азия от произхода на Северна Америка?

  5. Открийте ГРЕШНИЯ отговор и го оградете. Релефът на Азия се отличава с:

  6. Кравата е свещенно животно за:

  7. По релефни форми Азия се разделя на … части.

  8. Коя е столицата на Китай?

  9. Кое от изброените животни е от „Уникалните животни на Азия”?

  10. Икономически най-развит регион в Азия е:

Тест по география и икономика за 7-ми клас над Азия

Тест върху Азия, 12 въпроса, всички имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:30:05
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin