Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При стъпаловидните пут опции стойностите за цена на упражняване

  2. Хеджирането представлява инвестиционна активност, при която:

  3. Кое от посочените понятия е групираща категория?

  4. Същностна характеристика на арбитражирането е:

  5. Кое от посочените условия не представлява изискване на борсовата организация за получаването членство в опционната борса?

  6. Държателят на дълга кол позиция “Long Call”:

  7. По кой от изброените начини не може да бъде закрита къса пут (short put) позиция?

  8. Кой от коефициентите - прецизиращи параметри, отразява изменението на опционната премия в зависимост от изменението на променливостта на спот курса?

  9. Кой от коефициентите - прецизиращи параметри, отразява зависимостта на опционната премия, чрез промяната в паричната й стойност спрямо фактора спот курс на базовия актив?

  10. “Бермудските опции” могат да бъдат определени като:

Тест по финансови деривати

Изпитни тестове за подготовка, дистанционна форма на обучение, магистратура. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:29:42
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin