Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Възприемане на маркетинга като управленска философия означава, че маркетинговата служба ръководи фирмата:

  2. Във фазата на въвеждане на продукта на пазара се използва:

  3. Елементите на маркетинговия процес са:

  4. Желанията на потребителите са свързани с:

  5. Задача на маркетинга е:

  6. За продуктите попадащи в полето на звездите от матрицата на Бостънската Консултативна група се препоръчва стратегия на:

  7. Защо се налага сегментирането на пазара:

  8. Защо специалистите по маркетинг задължително сегментират пазара?

  9. Кое е основното ограничение на един полиполен пазар?

  10. Кое от посочените определения е най-близко до маркетинговото разбиране за пазара:

Тест по маркетинг за 3-ти курс

Тестът съдържа 38 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс по специалността Маркетинг.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:28:27
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin