Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от определенията не е подходящо за Христо Смирненски:

  2. Колко на брой са стихотворенията в стихосбирката "Да бъде ден!":

  3. Христо Смирненски е псевдоним на:

  4. Ведбал е:

  5. Кое от изброените издания е собственият вестник на Смирненски:

  6. Творчеството на Смирненски съдържа:

  7. Христо Смирненски: /отбележете грешното твърдение/

  8. Христо Смирненски:

  9. Градът в творчеството на Христо Смирненски не е:

  10. Коя от следните контрастни двойки няма символно значение в стиховете на Смирненски:

Творчество на Христо Смирненски

Решете този тест и проверете знанията си по литература върху изученото през месец ноември. Включени са 24 затворени въпроса с по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:28:10
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin