Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и изпълнете задачи от 1 до 4:

  Вторият поред в “Моторни песни” цикъл - “Песни за родината”, избира друг ъгъл за представата за човека, в търсенето на неговите характеристики. “Песни за родината” е делегирал повечето от особеностите на проблематиката си на “Родина”, въпреки известната декларативност на това стихотворение. Там се съдържа и любовта, изразена в топлота на изградения физически и духовен образ на родината, там обаче има и нещо повече от “Песни за родината”, прави го “Песни за човека и родината”. Там родината става не само обект на любов и на болка, там сякаш се извършва странна смяна - от обект на поетичните чувства родината се превръща в повелител, който диктува чрез националната си традиция съдбата и поведението на поета. Общественият човек изчезва или по-скоро минава в сянката на традицията, която е видяна като предизвикателство към обществения човек - борба за хляб и свобода. Тонът в този цикъл е особено съзерцателен, съответен на доминиращото тук виждане за човека като част от традицията и от националната определеност.

  Към коя комуникативна социокултурна сфера принадлежи текстът:

 2. Каква е темата на текста:

 3. Главната цел, която авторът преследва с този текст, е:

 4. Коя е най-характерната особеност на цикъла “Песни за родината”:

 5. В коя от думите е допусната правописна грешка:

 6. В коя от думите е допусната правописна грешка:

 7. В коя от думите е допусната правописна грешка:

 8. В коя от думите е допусната правописна грешка:

 9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка:

 10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка:

Тест по български език за 12-ти клас

Тест за проверка на знанията по български език и литература - задължителна подготовка за 12-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:27:09
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 58 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin