Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Колкото по-висока е бета:

  2. За разлика от фючърсните контракти, форуърдните контракти:

  3. Един облигационен портфейл е имунизиран, когато:

  4. Кривата на доходността изразява връзката между:

  5. Пазарните агенти, които се опитват да прогнозират бъдещите цени с помощта на миналите цени, са известни под името:

  6. Каква е очакваната възвръщаемост на актив, чиято бета е равна на 0?

  7. Да приемем, че безрисковият лихвен процент е 7%, и пазарният риск премиум е 8%. Актив, чиято бета е 0,5 следва да има възвръщаемост от:

  8. За издателя (подписвач, продавач) опция кол е:

  9. За издателя (подписвач, продавач) опция пут е:

  10. Операционната ефективност на вторичния пазар се отнася до:

Тест по финансови инвестиции

Тест по финансови инвестиции за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:27:01
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin