Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Обратния наклон на кривата на предлагането на труд е свързана с:

  2. Ако пределният приход от продукта на труда е по-голям от пределния разход, то фирмата се намира в състояние на:

  3. В условията на съвършенна конкуренция пределния приход от продукта на труда е:

  4. Еластичността на търсенето на труд не се влияе от:

  5. Ефектът на дохода се проявява при:

  6. Посочете верния коефициент на еластичност на търсенето на труд ако изменението на заплатите е 5%,а изменението на заетите е -10%:

  7. Полегатият наклон на кривата на Филипс е признак за:

  8. Стабилизиращата функция на цената на труда се свързва с:

  9. Цената на труда се влияе от:

  10. Как се определя минималната заплата в България?

Тест по икономика на труда за 2-ри курс

Тест от 15 въпроса, всеки само с един верен отговор. Икономика на труда, студенти 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:26:27
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin