Пазарни структури. Пазарът при съвършена конкуренция

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-27 18:24:13
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Под пазарна структура се разбира:
  2. Основание за изучаването на пазарната структура „съвършена конкуренция" е фактът, че:
  3. Към характеристиките на съвършено конкурентните пазари се отнася:
  4. При съвършена конкуренция отделната фирма:
  5. При кой от посочените пазари е най-вероятно отделната фирма да не може да влияе върху пазарната цена:
  6. За фирма съвършен конкурент цената, формирала се на пазара, е равна на:
  7. Кривата на пределните приходи на фирма съвършен конкурент е:
  8. Фирма съвършен конкурент може да максимизира печалбата си, като използва правилото:
  9. Ако в условията на съвършена конкуренция пазарната цена на даден продукт е 22 лв., а пределните разходи на един производител са 15 лв., то опималното решение за този производител е да:
  10. При съвършена конкуренция кривата на фирмено търсене е , а кривата на пазарното търсене е.