Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предприемачеството е присъщо на:

  2. За първи път терминът предприемач се използва от:

  3. Йозеф Шумпетер разглежда предприемачеството като:

  4. Според Йозеф Шумпетер предприемачът е иноватор, който внедрява нововъведения по отношение на:

  5. Кой от отговорите не е присъща характеристика на предприемачеството?

  6. Започването на предприемаческата дейност се състои в:

  7. Предприемачът: (отбележете верните отговори)

  8. Бъдещият предприемач предварително оценява своята бизнес кариера, като е готов да поеме:

  9. Предприемачите обикновено се захващат с:

  10. Мотивите за предприемаческа кариера са: (посочете грешния отговор)

Тест по предприемачество

За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:16:39
Предмет: Предприемачество
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin