Тест по управление на инвестициите

Междинен (контролен) тест по управление на инвестициите. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:15:42
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Сложна лихва се начислява върху капитал, който:

  2. Основни различия между инвестиционен проект и бизнес план са:

  3. Цикълът на инвестиционния проект обхваща

  4. Кой от следните етапи е сред най-предпочитаните за опора на проекта

  5. Кое от посочените направления НЕ Е сред задължителните

  6. Коя е най-важната и решаваща бариера за навлизането в даден пазар

  7. Разликата между оперативния и финансовия лизинг като проекти се определя от: (посочете грешния отговор)

  8. Приходите от експлоатация на инвестиционния обект се определят от:

  9. Кой от посочените НЕ Е сред статичните методи за оценка

  10. Най-високата степен за отчитане на риска при инвестициите е: