Тест по икономика на труда

Част (със затворени въпроси) от изпитните тестове по дисциплината за студенти от икономическите специалности. Всички въпроси са с избираеми отговори, един от които верен.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:15:32
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Обратния наклон на кривата на предлагането на труд е свързана с :

  2. Ако пределният приход от продукта на труда е по-голям от пределния разход, то фирмата се намира в състояние на:

  3. В условията на съвършенна конкуренция пределния приход от продукта на труда е :

  4. Еластичността на търсенето на труд не се влияе от:

  5. Ефектът на дохода се проявява при:

  6. Посочете верния коефициент на еластичност на търсенето на труд ако изменението на заплатите е 5%,а изменението на заетите е -10%:

  7. Полегатият наклон на кривата на Филипс е признак за:

  8. Стабилизиращата функция на цената на труда се свързва с:

  9. Цената на труда се влияе от:

  10. Как се определя минималната заплата в България?