Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Токови носители са:

  2. От кои фактори се определя собствената електропроводимост на полупроводника:

  3. При 00 К собственият полупроводник се проявява като:

  4. Собствен полупроводник е:

  5. N тип Si полупроводник се получава, когато към него се прибави елемент от:

  6. Кои са основните токоносители в Р тип полупроводник?

  7. Къде се разполагат енергиините нива на атомите на бора, въведен като примес в силиция:

  8. Как се изменя проводимостта при увеличаване на концентрацията на примесите:

  9. С какво се обяснява наличието на контактна потенциална разлика на прехода:

  10. Кое включване на PN прехода е право:

Тест по въведение в полупроводниковите елементи

Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:15:13
Предмет: Електротехника
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin