Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Валутният суап:

  2. За кеш-сделките НЕ е вярно, че:

  3. Таргетирането на номиналния БВП не се прилага, поради редица проблеми, сред които са:

  4. Потоците записани в дебитната страна на платежния баланс НЕ представляват:

  5. Кои особености са характерни за Бретън-Уудската валутна система?

  6. Високата степен на ценова стабилност, посочена като един от четирите критерия за участие на страна-членка в ЕИВС и приемане на единната европейска валута НЕ изисква:

  7. Кои от следните особености характеризират специалните права на тираж (СПТ) ?

  8. Какъв е средният курс на ЕUR спрямо GBP, като се има предвид средният курс на ЕUR спрямо USD и на GBP спрямо USD, ако EUR = USD 1,1530 и ако USD 1,6560 = GBP ?

  9. Основното предимство на лихвените суапи НЕ е:

  10. FRA контрактът:

Тест по международни финанси

Тест по международни финанси. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:15:03
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 36 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin