Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Туризмът може да се разглежда като:

  2. При туристическия продукт, за да се осъществи потреблението:

  3. Нематериалният характер на туристическия продукт причинява:

  4. Снабдяването с единични туристически услуги и материали за създаването на собствен туристически продукт е присъщо на:

  5. Технологията и организацията на туристическата дейност допринася най-вече за:

  6. Пътническата агенция е:

  7. Организаторската дейност на пътническата агенция е конкретен израз на:

  8. Производствената функция на туристическата агенция изразява:

  9. Детайлистите са:

  10. Подготовката и сключването на договорите с доставчиците е задача на:

Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност

Изпитен тест по дисциплината туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти от специалността туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:11:56
Предмет: Туризъм
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin