Тест по стопанска история

Тест по стопанска история за Университет за национално и световно стопанство в гр. София при доц. Лиляна Велева. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:10:54
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Интернационализацията на стопанския живот на съвременния етап се извършва под формата на:

  2. Основна функция на транснационалните банки е:

  3. В какви основни насоки са извършвани икономическите преобразования в страните от т.н. Източен блок:

  4. Парижкият клуб е:

  5. Кога и с какви цели се създава МВФ:

  6. “Бялата книга”, публикувана през 1985 год., представлява:

  7. Кои са най-характерните особености в групата на т.н. развиващи се страни?

  8. Кои са основните фактори за развитието на съвременната световна търговия?

  9. Последиците от Първата световна война, които оказват силно влияние върху световното стопанство са: (посочете грешния отговор)

  10. В рамките на световното стопанство периодът 1919 – 1924 год. се отличава като: