Тест по математика за 8-ми клас

Тестът е с избираеми отговори и е подходящ за 8 клас, като входно ниво.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:10:00
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Многочленът (2х + 5)2 + (5 – 2x)2 има нормален вид:

 2. Многочленът 4х2 - у2 се разлага на множители:

 3. Числото 2 е корен на уравнението:

 4. Уравнението |3х-1|=2 има корени:

 5. Корените на уравнението (х-2)2 = (х+2)(х+3) са:

 6. Корените на уравнението 25х2 – 4 =0 са:

 7. Уравнението |6х-3| = 8|2х-1| - 4 има за корени числата:

 8. Решенията на неравенството (х-2)2 – 5 > (х-1)2 са:

 9. Решенията на неравенството -4(3х+2/7)(х+3/5) ≥ 0 са:

 10. Кое уравнение има за корен числената стойност на израза

  М= (-3)3.[(-1/3)2]3 / (1/3)3 ?