Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според икономическата теория фирмата е:
  2. В кръговия модел на дохода в икономиката фирмата:
  3. В моделите на общата икономическа теория се допуска, че основната цел на фирмата в дългосрочен период е:
  4. В микроикономиката къс период е този:
  5. Кое от изброените е пример за приспособяване на фирмата в дългосрочен период?
  6. Производствената функция на фирмата изразява връзката между:
  7. При ефективно комбиниране на променливия с постоянния ресурс във фирмата:
  8. При наемане на допълнителни единици труд в краткосрочен период общият продукт на фирмата:
  9. Когато пределният продукт намалява:
  10. Пределният продукт превишава средния, когато:

Роля на фирмата. Производствена функция

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-27 18:00:10
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita