Тест по международно застраховане

Тест за студентите от специалността " Международен Бизнес Мениджмънт" - СА "Д. А. Ценов". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:06:35
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 49 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Застрахователният договор, за застраховане на плащания по договори за износ срещу краткосрочен търговски риск,се сключва:

  2. В случай на настъпване на щети, застрахователят трябва да бъде уведомен в рамките на:

  3. При застраховка “Краткосрочен кредит”, гаранцията от страна на застрахователя за политически риск е в рамките на: Българската Агенция за Експортно Застраховане е член на групата от новосъздадени агенции за застраховане на кредити към:

  4. Възможността, потърпевшите при автопроизшествия, да предявяват искове към причинителите на вреди, за пръв път нормативно е предвидена:

  5. Според законодателството в Р.България, застрахователните посредници се делят на:

  6. Органите за управление на презастрахователните пулове са:

  7. Финансирането на БАЕЗ става за сметка на:

  8. Направлението “Проучване на пазара” НЕ ВКЛЮЧВА:

  9. Възнаграждението, което получава застрахователния посредник, се нарича:

  10. Застрахователният договор влиза в сила: