Тест по банково дело

Тест по банково дело. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:34:37
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете кои от изброените позиции не са елемент на актива на баланса на ТБ:

  2. Съгласно Закона за кредитните институции, в България банка може да бъде учредена като:

  3. Кое от посочените НЕ Е основна цел на БНБ:

  4. Ликвидност на банката е:

  5. Най-ликвидният актив на банката са:

  6. Кои финансови инструменти не изплащат регулярен, фиксиран доход, но спадат към разновидностите на ценните книжа с фиксиран доход? (може да посочите повече от един верен отговор)

  7. Записът на заповед:

  8. Пасивният метод за управление на ликвидността:

  9. Ломбардният кредит:

  10. През платежната система RINGS задължително се извършват следните плащания: (въпросът предполага повече от един верен отговор):