Тест по основи на управлението

Тест по основи на управлението за студенти, изучаващи дисциплината. Повечето от въпросите позволяват посочването на няколко верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:34:15
Предмет: Основи на управлението
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от следните фактори се отнасят към средата на косвено въздействие: 

  2. Компонентите: тактика, политика, процедури и правила се отнасят за:

  3. Определението “При нея е характерно формулирането на цели от достигнатото равнище, корегирани с ръста на инфлацията” се отнася за:

  4. Процедурите в организацията притежават следните характеристики:

  5. Към предимствана на функционалната организационна структура се отнасят:

  6. Върху имиджа на организацията оказват влияние следните фактори:

  7. Характеристиките “риск, определеност, неопределеност, изменчивост, информационни и поведенчески ограничения” се отнасят за:

  8. Кои от формулировките не се отнасят за теория Y на Д. Макгрегър:

  9. Реализацията и оценката на решението включва:

  10. Създаването на чувство на ангажираност у персонала предполага: