Тест по търговско право

Тестът съдържа въпроси по търговско право за ученици от професионалните гимназии, изучаващи дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:31:20
Предмет: Право
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основен източник на търговско право е:

  2. Директивите на ЕС като източници на право:

  3. НЕ са освободени от търговско качество:

  4. Търговци според организационната си форма са:

  5. Извършването на търговска дейност по занятие означава:

  6. Търговското предприятие е:

  7. Договорът за прехвърляне на търговско предприятие трябва да бъде сключен:

  8. Правото на търговска фирма:

  9. При прехвърляне на търговско предприятие:

  10. Търговската фирма: