Тест по бизнес планиране

Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:24:03
Предмет: Планиране и прогнозиране
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 62 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кога е удовлетворен финансовият ефект на бизнес плана? (БП спрямо NPV)

  2. Какво включва предварителната подготовка за БП?

  3. Разработването на БП се състои в:

  4. Фазата-изследване на икономическата пригодност включва:

  5. Финансовият план се състои от:

  6. Финансовият план се състои от:

  7. Кои са инвестиционни разходи?

  8. Нетният паричен поток отразява:

  9. При повече от един заем, рискът за инвеститорите се :

  10. От какво зависи дисконтовата норма?