Тест по обща част на наказателно право

Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:21:17
Предмет: Наказателно право
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 68 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Наказателното правоотношение се прекратява:

  2. Наказателният закон осъществява своята превантивна функция:

  3. В Наказателното право аналогията е неприложима поради:

  4. Регулиращата функция на НП се изразява в:

  5. Малолетните деца:

  6. Спрямо непълнолетни извършители на престъпление:

  7. Юридическият факт, който поражда наказателната отговорност е:

  8. Действието на наказателноправните норми по време:

  9. Бланкетната диспозиция:

  10. Особен субект на престъплението са: