Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На кои от следните изброени изисквания е нужно да отговаря една банка, учредена в България:

  2. Съгл. Закона за кредитните институции, в България банка може да бъде учредена като:

  3. Кое от посочените НЕ Е основна цел на БНБ:

  4. Ликвидност на банката е:

  5. Най-ликвидният актив на банката са:

  6. Депозитната база при определяне на размера на минималните задължителни резерви се изчислява:

  7. Записът на заповед:

  8. Пасивният метод за управление на ликвидността:

  9. Ломбардният кредит:

  10. През платежната система RINGS задължително се извършват следните плащания: (въпросът предполага повече от един верен отговор):

Тест по банково дело

Въпроси от изпитните тестове по Банково дело в УНСС. Има въпроси, които позволяват да се посочи повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:20:29
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 31 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin