Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-често използваният метод за сегментиране на пазара е:

  2. Коя от изброените концепции има отношение към социологическите модели на потребителско поведение:

  3. През коя от фазите на „жизнения цикъл“ на продукта средствата предназначени за реклама трябва да са най-големи:

  4. За отрицателно търсене говорим, когато:

  5. Кое от изброените не попада в групата на инструментите за маркетингово въздействие:

  6. „Кръстосаната ценова еластичност“ се измерва с помощта на:

  7. При икономическите модели на потребителско поведение:

  8. При коя от следните предпоставки е удачно да се използва стратегията на недиференциран маркетинг:

  9. Покриващият принос представлява:

  10. Кое от изброените не попада в групата на факторите, от които зависи цената:

Тест по маркетинг на здравеопазването

Тест по Маркетинг на здравеопазването - Стопанска академия гр. Свищов. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:20:02
Предмет: Здравен мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin