Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво представлява Ефективната норма на доходност?

  2. Какво представлява Настоящата стойност - PV?

  3. На колко групи данъци се дели данъчната система в България?

  4. Коя от изброение формули е за сложна лихва?

  5. Ако двата ликвидни коефициента са твърде ниски се наблюдава следното (отбележете верния отговор):

  6. Какво представлява Пасивната (умерена) стратегия?

  7. Ако двата ликвидни коефициента са твърде високи се наблюдава следното:

  8. От финансова гледна точка, определящи са взаимосвързаните категории за акциите: (посочете грешния отговор)

  9. На какво е равна Средна норма на дохода?

  10. Ако се внасят на срочен депозит 800лв. със лихвен процент r = 6%, каква ще бъде сумата по сметката в края на петата година?

Тест по корпоративни финанси

Предназначен за студенти от УНСС и всички изучаващи тази дисциплина. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:19:22
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin