Тест по международни икономически отношения

Тестът по международни икономически отношения. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:53:18
Предмет: Международни Отношения (МИО)
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 39 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой фактор е решаващ за формирането и развитието на световния пазар?

  2. Кога се заражда международното разделение на труда?

  3. Кой основен фактор провокира задълбочаването на международното разделение на труда?

  4. Коя е главната движеща сила на международното разделение на труда?

  5. Международната специализация и международното коопериране на производството са:

  6. Кои са основните направления на международната специализация?

  7. Каква е същността на световната цена?

  8. Коя цена се приема за световна?

  9. Работната заплата, печалбата, поземлената рента и лихвата са:

  10. Какъв тип на развитие е характерен за водещите страни в началото на новия век?