Тест по обща теория на статистика

Тест по обща теория на статистиката за ученици от специализираните училища, изучаващи дисциплината. Всички въпроси (с изкл. на един) имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:51:58
Предмет: Статистика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение е вярно за Общата теория на статистиката /ОТС/:

  2. Формите, под които се проявяват процесите и явленията са: (на този въпрос може да посочите повече от един верен отговор)

  3. Получаване на иформация за обектите от действителността е:

  4. Науката статистика се свързва с:

  5. Исторически формираната система от знания за свойствата и закономерностите на масовото проявление на явленията е твърдение, което се отнася за:

  6. Знания за явленията като единични случаи се получават от:

  7. Статистически закономерности се извеждат само при:

  8. Дейностите по планиране, организиране и провеждане на конкретни статистически изследвания на различни масови явление се извършва от:

  9. За масовите форми на проявление е характерно, че:

  10. С термина “статистика” се обозначава най-общо: