Еластичност на търсенето и предлагането и пазарно приспособяване

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-27 17:06:39
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Еластичността като икономическа категория показва:
  2. Ако 5% увеличение в цените на млякото свие потреблението му с 3%, то може да се каже, че:
  3. Стоките с нееластично търсене:
  4. Баскетболните турнири в университета обикновено привличат по - големи групи от зрители, отколкото е капацитетът на залата. В кой от по - долните случаи би могъл да се редуцира броят на желаещите, като едновременно с това се увеличават приходите за разширяване на залата:
  5. Ако 10% намаляването на цените на дадена сгока доведе до 5% увеличаване на приходите, които фирмите реализират от продажбата й, стоката е:
  6. Максимален общ приход от продажбите се получава при:
  7. Гифън стоките имат:
  8. При увеличаване на дохода на едно домакинство с 10% търсените обеми от една стока се намаляват с 5%. За тази стока може да се твърди, че е:
  9. Намаляване на доходите на домакинствата ще стимулира фирмите с рационално поведение да преориентират производството си към:
  10. Доходът на потребител се увеличава от 500 на 550 лв., при което той увеличава закупуваните от него кофички кисело мляко с 10%. За този потребител млякото е: