Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За създаване потребителска лента с инструманти за макроси ще използвате:
  2. За да добавите бутон към лента с инструменти който ще използвате за нов макрос в диалоговия прозорец Customize използвате етикет:
  3. Можем да променим текста и иконата свързани с бутон за стартиране на макрос в потребителска лента с инструменти при отворен прозорец Customize чрез контекстното меню, появяващо се при кликване с десния бутон на мишката върху бутона на макроса :
  4. За да включите проследяването на поправки когато редактирате ще използвате:
  5. Можем да направим видими промените в документ само в изглед Print Preview като използваме:
  6. Името, което се появява в подсказващ текст към ревизиран текст се задава в:
  7. За възприемане или отхвърляне на промени можем да използваме лентата с инструменти:
  8. Можем да защитим документ от поправки използвайки менюто:
  9. Какво ще се случи когато натиснете този бутон: test word
  10. Кое от следните твърдения, касаещи отваряне на документ е лъжа:

Тест MS Office Word - 2

Тест за MS Office Word - проверка за нивото ви на знания.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Всички
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita