Тест по география и икономика за 9 клас

Геосферен строеж на земята, основни географски закономерсности, природни коплекси и зони - тест за ученици от 9 клас с 14 въпроса, само с по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:46:27
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой слой на атмосферата се съдържат около 4/5 от атмосферния въздух на всичката водна пара?

  2. ”Озоновият слой” се разполага в:

  3. Добавете пропуснатото:.....................е барично образувание, което се характеризира с понижаване на налягането от периферията към центъра и възходящо вихрово движение на въздуха от периферията към центъра.

  4. Обикновено при настъпване на студен атмосферен фронт се наблюдава:

  5. Кое от изброените твърдения НЕ се отнася до Световния океан?

  6. Вълните „цунами” в окените и моретата се образуват от:

  7. Кое от следните твърдения се отнася за повърхностните води ?

  8. В една от изброените двойки почвен тип – географско разпространение е допусната грешка. Посочете съответния буквен код.

  9. Един от изброените процеси е почводеградиращ и той е:

  10. Във височина биосферата достига до: