Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Мрежата за сигурност в банковия сектор включва следните компоненти:

  2. Инфра структурата на кредитния пазар е представена от:

  3. Съвременните банкови системи са предимно:

  4. Нормативното (prudential) регулиране на банките е:

  5. Пазарно – базираната система за банково регулиране се основава на:

  6. Защитното банково регулиране се основава на:

  7. Отчитането на оперативния риск при измерването на капиталовата адекватност е заложено в стандартите на:

  8. Kоя от 12 FRB от структурата на щатския федерален резерв има постоянно присъствие в комитета за операциите на открития пазар (FOMC):

  9. Институционно европейската ЦБ е изградена по модела на:

  10. Съгласно дефиницията на ЕЦБ и РЕПО сделките и дяловете (акциите) във фондове, операции на паричния пазар (MMFS) се включват в пар. Агрегат:

Тест по банкови системи за студенти

Тест от 17 въпроса за студенти, изучаващо дисциплината банково дело. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:45:14
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin